EKEDPRO YAZILIMI MODÜLLER VE PAKETLER

GÖRSEL TALİMAT MODÜLÜ

Makinaya/Ekipmana Özgü Görsel Talimat Hazırlama:

Makinaya/Ekipmana özgü görsel talimat hazırlamanın amacı, ilgili makinada eked/loto uygulamasında tehlikeli enerji kaynaklarının tüm çalışanlar tarafından bilinmesidir. Böylece tesiste/fabrikada, kilitleme etiketleme sisteminin tüm makinalara özel olarak uygulanması ile ilgili standart oluşturulacaktır.

Fabrika departmanlarına özgü alanlarda enerjisi kesilecek noktaların, enerjisinin nasıl kesileceğini ve kilitleneceğini gösteren ve alan sorumluları tarafından hazırlanan dokümanı ifade eder. Alan ve ekipman Görsel EKED/ LOTO saha talimatında aşağıdaki bilgiler bulunur;

  • Alan, ekipman ve makine fotoğrafları,
  • Gerekli EKED/LOTO aparatları
  • EKED/LOTO Uygulama nokta/ noktaları,
  • EKED/LOTO uygulama nokta kodları,
  • Enerji kaynakları ile ilgili bilgiler ve kilitlenip etiketlenecek özel parçalar
  • Tüm enerji izole araçlarının listesi

Görsel Talimat modülü ile öncelikle makinanın/hattın farklı açılardan genel fotoğrafları çekilir. Makine kodu yada hat ismi eklenir. Kilitleme-Etiketleme gerektiren işler eklenir. Makina/hat üzerindeki tehlikeli enerji kaynakları(elektrik, hidrolik, pnömatik, mekanik) belirlenir. Bu enerji izolasyon noktalarının fotoğrafları çekilir. Sınırsız sayıda enerji izolasyon noktası eklenebilir. Enerji noktalarının kilitlemeye uygun olup olmadığı ile ilgili ayrıca düzeltici faaliyet raporu oluşturur. Enerji noktasının sahadaki yeri- eked/loto uygulama yöntemi-kullanılacak olan kilitleme-etiketleme aparatının belirlenmesine imkan verir. Kilitleme noktaları, fotoğraflar üzerinde enerji sembolleri ve oklar ile belirgin bir şekilde gösterilir. Artık enerji ile ilgili dikkat edilecek hususlar kısmında (sistemde kalan artık havanın boşaltılması, artık enerjisinin sönümlendirilmesi vs.) bölümünde fotoğraf eklenebilir ve fotoğraf üzerinde işaretlemeler yapılabilir.

Bu modül, talimat ile ilgili doküman numarası, geliştiren-kontrol eden-onaylayan kısımlarının doldurulması akabinde bu kişilerin otomatik olarak oluşturulmasına imkan verir. İlgili alanda EKED/LOTO çalışması yapılırken kullanılacak olan kişisel koruyucu donanım seçimine imkan verir.

Fabrika ya da tesis sahasında cep telefonu ya da tablet bilgisayar ile girilen veriler ile (Fotoğraf, not, KKD seçimi) otomatik olarak talimatın oluşturulmasını sağlar, pdf, image olarak kaydedilmesine imkan verir, çıktı alınmasını sağlar.

İZLENEBİLİRLİK MODÜLÜ:

İzlenebilirlik modülünün amacı, çalışanların sahadan yaptığı EKED/LOTO çalışmalarını izlemek, barkod sistemi ile yetkili kişilere veri gönderimini sağlamaktır. Bu modül ile, yapılan çalışmalara göre, enerji izolasyon noktalarına doğru bir şekilde kilitlenmesi ve etiketlenmesi yetkililer tarafından yönetilebilir. Doğru bir EKED/LOTO uygulaması yapılmadığı takdirde sisteme anında müdahale edilebilir.

İzlenebilirlik modülü ile çalışanların kullanıcı bilgisi fotoğraflı ve kullanıcı id'li olarak kayıt oluşturulur. Bu kayıtlar ile kare barkotlu kilit oluşturulup, bu kilitler yapılacak olan kilitleme-etiketleme çalışmalarında barkod okuyucuya okutulup sahadaki ilgili enerji noktasına takılacaktır. Eğer belirlenen zaman dilimi içerisinde uygun noktalar kilitlenmez ise yöneticilere SMS ya da e-mail ile anında bilgi verilecektir. Ayrıca yapılan grup çalışmalarında eksik okutulan kilitler için uyarma sistemi geliştirilmiştir.

İzlenebilirlik modülü ile yapılan tüm kilitleme-etiketleme çalışmaları kayıt altına alınıp raporlanacaktır. Grafiksel sonuçlar alınması da mümkün olacaktır.

DENETİM MODÜLÜ:

Denetim modülünün amacı, sahada çalışanlar yapılan EKED/LOTO çalışmalarının doğruluğunun kontrol edilmesini sağlamaktır. Bu kontrol otomatik olarak üretilen soru listesi ile yapılabilir. Sahada herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, bu uygunsuzluklar raporlanabilir ve yöneticiler SMS ya da e-mail ile bilgilendirilebilir.

EKED/LOTO çalışmalarında yapılan uygunsuzluklar için görsel kanıt oluşturabilir. Sahadaki enerji noktaları ile kilitleme yapan kişiyi eşleştirebilir. Denetim modülü ile alt işveren yönetimi- vardiya değişimi yönetimi, çoklu kilit uygulaması ya da grup kilitleme çalışmalarının denetimi yapılabilir.

Tespit edilen uygunsuzlar sonucunda alınacak aksiyonlar için takvim oluşturulabilir.

Copyright © 2016 / EKED PRO.